Legyél Te is terméktámogató!


KISKERTGAZDÁK + TUDATOS VÁSÁRLÓK = TERMÉKTÁMOGATÓ MOZGALOM
friss vegyszermentes gyümölcs, zöldség, gabona és más idényjellgű és kistermelői minőségi termékek.
Legyél Te is a terméktámogató, hogy elérhetővé váljon a kiváló minőség!

A terméktámogatói matrica egy védjegy amely - az általunk támogatott termékekre kerül, a termelő és vevő közötti bizalmi alapon működik és a következő fő feladatokat látja el:

  • Jelzi, hogy az adott termék a kistermelőktől, kertgazdáktól, szövetkezetektől közvetlenül kerül a vevőhöz, s így az árdrágító kereskedelmi láncolatokat nélkülözi!
  • Garancia és minőségi védjegy amely a termelő és vevő kölcsönös elkötelezettségén alapszik, így a friss, vegyszermentes, kiváló minőségű árut biztosítja követőink, vevőink és a támogatói tagok számára.
  • Szövetkezetünk bizalmi alapon ellenőrzi a terméktámogatói összefogásban résztvevő termelőket és matricával látja el az arra alkalmas termékeket.
  • Célunk, hogy összefogjuk a termelők és vevők terméktámogatói közösségét - biztosítva ezzel az értékesítési ár kifejezetten kedvező alakítását a piaci viszonyokat figyelembe véve.
  • a vevő így képes a tudatos döntésre: szabadon választhatja az egészséges és vegyszermentes friss magyar terményeket. Támogatja a kézi erővel előállított minőségi árut és erősíti a kapcsolatot a termelő és vevő között.

„A mai ember beteg, elvesztette az EGÉSZ-ségét. Homo sapiensből homo paciens lett. Ennek a betegségnek a legfőbb tünete az amnézia, a felejtés. Az ember elfelejtette honnan jött és hová tart és ki is ő valójában.“ (V.T.)

Elhagyta a szelíd természetet, beköltözött a zsúfolt, zajos városokba, sötét betonkalickákban éli az életét és sok esetben még a szomszédját sem ismeri. Neonfényes irodákban, bankokban dolgozik, nehézfém tartalmú, antibiotikomos klórozott csapvizet iszik és mérges, rákkeltő kipuffogógázokkal terhelt levegőt szív a tüdejébe. Sokszor a reggeli autó áradattal fut versenyt a város szürke járdáin egy jobb életminőség reményében. Ebben a képben a globalizáció baljós árnyéka borul az egyénre, s egy láthatatlan az emberi minőséget sorvasztó közegként (mint a vízben oldott veszélyes méreg) fejti ki hatását az ÉLET minden területén.

EGY-ÉN A GAZDASÁGBAN:

A multinacionális cégek a fiatal alkalmazottaktól sok esetben megkövetelik és természetesnek veszik a napi 10-12 óra kitöltött munkaidőt amiért cserébe a nyugati tőkés államokban dolgozók 1/4 munkabérét kínálják Magyarországon! A manager-ek 28-35 éves fiatalok akik felveszik a „jó fizetést“ miközben az ötven év feletti tapasztalt és jól képzett munkaképes szakemberek felesleges öregekké váltak. Egy az emberi értéket lealacsonyító, azt önmagából kiforgató fizetéspolitikát látunk kibontakozni amelyet saját magunkon tapasztalhatunk. Hallgatunk, tűrünk, s munkába menet a reggeli utcákon nincstelenek nyújtják piszkos kezeiket felénk alamizsnát várva. Soha sem volt talán annyi elesett koldus az utcákon mint ma Magyarországon.

Kiszolgáltatottá lettünk saját hazánkban: a „befektetői tőke“ szabad játékszereivé váltunk: ma már nem elég a napi 12 óra munka a tisztességes megélhetéshez és az életszínvonal emelkedése szertefoszlott reménnyé vált. A befektetői tőke láthatólag nem támogatja a 8 órai munka egyenértékét. Az elmúlt rendszerhez képest valóban romlott a gazdasági helyzetünk, ez nyílt titok: a gazdasági elemzések ezt pontosan kimutatták.

A munkahelyteremtést várunk amíg ülünk a TV előtt és a teszkós leértékelt „kitudjamilyen“ rosszminőségű denaturált élelmiszert eszünk (nem csoda, hogy annyira elszaporodtak a rákos elváltozást mutató és egyéb súlyos népbetegségek)!

A MUNKA BECSÜLETE:

becsület, munka, megélhetés - ezeket a parasztember saját erőforrásaira építve teremtette meg a nem is olyan rég elmúlt világban. Elnéptelenedő falvakról hallunk ahol megüresedett, elhagyott házak állnak. Nincs értéke a kétkezi munkának, a fiatalok a városokba vagy külföldre áramlanak a megélhetés reményében. Ez a világ nem a magyar ember által megálmodott jövöbe vezető utat mutatja. Vissza kell adnunk a becsületes kétkezi munka hitelét, az emberséges bánásmódot a velejáró fizetéssel együtt. A földművelés és minden velejáró munkavégzés művészet! Ezt gyakorolta a természetet jól ismerő parasztember akinek a lekicsinylése a munkásosztály és a proletariátus kitermelésével egyidőben, az iparosodás felerősödésével kezdődött meg.

Ezen gondolatok ösztönöznek bennünket, hogy keressük a kapcsolatot mindenkivel aki hajlandó partnerként résztvenni abban a megújító munkában amely a kisember közvetlen környeztét tudja szebbé, élhetőbbé és jobbá varázsolni.

TERMÉKTÁMOGATÓI KÖZÖSSÉG:

ezért született meg a terméktámogatói címke jelezvén az igényt egy olyan közösségi-szociális összefogásra amely morális és gazdasági támogatást nyújt a kistermelők, kiskertgazdák, őstermelők és szövetkezetek számára, valamint közvetlenül összeköti ezen gazdasági egységeket a vevők körével. Így a terméktámogatás a megbecsült termelő és egy potenciálisan elégedett vevőkör közvetlen bizalmi alapon kifejlődő morális kapcsolatát teremti meg. Szükség van a termelő egyének és a vevők tudatos kapcsolatának fejlesztésére, annak elősegítésére, előtérbe hozására! A vevők és a termékek ill. a termények előállítói (a kistermelők és őstermelők) közötti közvetlen kapcsolat - a jelenlegi piacgazdasági kultúrában - elengedhetetlen és hathatós védelmet biztosít a terméktámogatói közösség tagjai számára. Ehhez a terméktámogatói elkötelezettség elengedhetetlen.

Meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy ételbemutatókon, kirakodó és kistermelői vásárokon, hagyományőrző és egyéb gasztro bemutatókon résztvegyünk, megosszuk és szívből kínáljuk a terméktámogatói tagságunkat. Ez ingyenes, pusztán egy kölcsönös morális elkötelezettséget jelent. Ha támogatom a friss vegyszermentes zöldségek, gyümölcsök, gabonák és egyéb más termékek előállítóit akkor magamat támogatom alapvető és nélkülözhetetlen kiváló minőségű élelmiszerrel. Mindez kevesebb költséggel, de jobb minőséggel jár. Ezzel a saját egészségemet, gyógyulásomat segítem elő és nagyban hozzájárulok a gazdaság bennünket körbevevő mikroklímájához is. Ez a kölcsönös termelői-vevői odafordulás gazdasági szinten megerősítő és felemelő mindannyiunk számára, különösen hosszú távon.

Kívánunk minden kedves érdeklődőnknek szívből jövő terméktámogatást!