ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

A tömegtermelés a mezőgazdaságban is olyan pragmatikus módszerek elterjedéséhez vezetett, ahol a mennyiség előállítása lett az elsődleges szempont. A vegyszerekkel, rossz agrotechnológiával elért hozamnövekedés azt eredményezte, hogy egészségre káros anyagokat juttatunk a táplálékok útján szervezetünkbe. Ez egy ördögi kör.

A termőföld a nemzeti kincsünk!

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön"
Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el sok-sok évvel ezelőtt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is. Ha meggondoljuk, hogy 10cm termőtalaj keletkezeséhez kétezer év is szükséges, elképzelhetjük, hogy az általunk okozott károkat pár száz év múlva sem fogják tudni helyrehozni a minket követő generációk. Épp ezért nagyon fontos, hogy mindenki úgy tekintsen a termőföldekre, mint közös kincsünkre, amit mi is nagyapáinktól örököltünk, akik sajnos már komoly, nehezen visszafordítható károkat okoztak talajaink minőségében. Ezt felismerve feladatunk és kötelességünk a károk mielőbbi helyreállítása és jövőbeli megakadályozása. Erre pedig csak akkor leszünk képesek, ha minél nagyobb körben terjed el az ökológiai gazdálkodás szemlélete, ami a környezettámogató mezőgazdasági termesztés mellett a termőföldből élők egészséges és méltányos megélhetését is biztosítja.

A termőföld beteg, mert azzá tettük!

Az emberi tevékenységen kívül is sok minden befolyásolhatja a talajok minőségét és termékenységét. Az erózió, defláció, aszály, ár-és belvizek önmagukban is komoly károkat tudnak okozni. Az ember haszonelvű gazdálkodása azonban tovább fokozta a talaj kizsigerelését, ami oda vezetett, hogy ma Magyarországon a mezőgazdasági művelésű területek több, mint 2/3-án olyan kedvezőtlen hatások érvényesülnek, melyek akadályozzák a potenciális termőképesség kialakulását. A 80-as években szembesültek a szakemberek azzal, hogy a terméshozam növelése érdekében alkalmazott folyamatos műtrágyázás, vegyszerezés, monokultúrás termesztés olyan károkat okozott a termőföldekben, ami már a termelékenység csökkenéséhez vezetett. Olyan ördögi körbe kerültünk, ami bezárult. A föld képtelen további műtrágyát befogadni, a talajok elszikesedtek, egyre költségesebb vegyszerezési módszereket használnak, egyre kisebb eredmény mellett.

Meg kell gyógyítani a termőföldet, és mi magunk is egészségesek leszünk!

Egy maréknyi talaj annyi élő organizmust rejt, mint ahány ember él a Földön. Egy egészséges talaj. A megbetegedett termőföld elveszítette ezeket az apró élőlényeket, amik így nem segítik a legfőbb feladatában: tápanyagokkal és vízzel ellátni a növényeket. A növényeket, melyek az élet számára nélkülözhetetlen oxigént termelik. A növényeket, melyek évmilliókkal ezelőtt bomlottak le és ma, mint fosszilis energiahordozók nélkülözhetetlen részei társadalmunknak. A növényeket, melyek táplálékunk alapját szolgálják. Beteg talajon beteg élet terem. Feladatunk, hogy segítsük a talajt abban, hogy visszaszerezze egészségét, melyet mi emberek elvettünk tőle. Ez csak úgy lehetséges, hogy a természettel összhangban, annak törvényszerűségeit figyelembe véve alakítjuk ki mezőgazdaságunkat. Az organikus mezőgazdaság szerepe abban áll a termeléstől a feldolgozásig, hogy fenntartsa az ökoszisztéma egészségét a talajban lakó legkisebb organizmustól az emberig. Az organikus mezőgazdásági termelés célja, hogy jó minőségű, tápláló élelmet termeljen, ezzel hozzájárulva az jó közérzethez és az egészség megőrzéséhez.
Az ember és természet kapcsolatát organikus egységként kezelve, még lehetőségünk van visszafordítani az elromlott folyamatokat.

"Minél jobban megérti napjaink emberisége, hogyan alakították ősei azt a földet, amit örökölt, vezetőit annál inkább rá tudja venni arra, hogy jelenlegi tetteinek mozgatója ne a rövid távú nyereség, hanem a hosszú távra szóló tervezés legyen." (Patrick Vinton Kirch)