Az ökológiai gazdálkodás alapelvei

Posted by Super User
Találatok: 975

Az ökológiai gazdálkodás legfőbb alapelve, hogy a termelés során a helyi erőforrásokat és az ökológiai folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és a természetidegen anyagokkal szemben.

Ezáltal pozitív hatást gyakorol nemcsak az emberi egészségre, hanem aktív környezetvédelmi tevékenységnek is tekinthető.Hozzájárul a biológiai diverzitás megőrzéséhez és növeléséhez, fenntartja, jó esetben fokozza a talaj termékenységét, biológiai aktivitását, védi a felszíni és felszín alatti vizeket, hozzájárul a táji értékek megőrzéséhez, takarékosan bánik a nem megújuló erőforrásokkal. Vagyis hosszútávon fenntartható, ezáltal nem korlátozza a következő nemzedékek életlehetőségeit. Ezen kívül az ökológiai gazdálkodás számos társadalmi és gazdasági előnnyel is rendelkezik, úgymint csökkenti a gazdálkodó függését a külső anyagoktól, legyenek ezek szaporítóanyagok, vagy éppen fosszilis energiával előállított tápanyag-utánpótló szerek, hozzájárul a vidéki lakosság megtartásához, jövedelmet és keresleti piac alapú értékesítési lehetőséget kínál.

 Az ökológia gazdálkodás 4 alapelvre épül: egészség, ökológia, méltányosság, gondoskodás

 Az Egészség Alapelve:Az organikus gazdálkodás egy-és oszthatatlanként fenntartja, javítja a talaj,a növény, az állat, az ember és a bolygó egészségét. Ez az alapelv fekteti le azt is, hogy az egyén és a közösség egészsége szorosan összefügg a teljes ökoszisztéma egészségével- egészséges talajok termelik az egészséges növényeket, majd az állatokat és biztosítják az ember egészségét. Az egészség az élő rendszerek integritását jelenti. Ez egyszerűen nem betegség hiánya, hanem egy fizikai, mentális, ökológiai jól-lét rendszer fenntartása. Az egészség megőrzésében a regeneráció, az immunitás a rugalmasság – mind fontos tényezők. Az organikus mezőgazdaság szerepe abban áll (kezdve a termeléstől a feldolgozásig), hogy fenntartsa az ökoszisztéma egészségét a talajban lakó legkisebb organizmustól az emberig. Különösen az organikus mezőgazdasági termelés célja, hogy jó minőségű, tápláló élelmet termeljen, ezzel hozzájárulva az jó közérzethez és az egészség megőrzéséhez. Ennek alapján el kell kerülni a műtrágyák, növényvédő szerek, rovarirtó szerek, állati gyógyszerek és élelmiszer adalékanyagok használatát, mivel ezeknek káros egészségügyi hatásai vannak.

Az Ökológiai Alapelve:Az ökológiagazdálkodás élő ökológiai rendszereken és körforgáson alapul,velük együttműködésben dolgozik, követi és segít fenntartani azokat. Az ökológiai gazdálkodás gyökerei maguk az élő ökológiai rendszerek. Az alapelve szerint ökológiai gazdálkodásnak az ökológiai megújuló folyamatokra kell épülnie. Az adott termelési környezetben kell elérni az ökológiai jól-létet. A termelési környezet ökológiája hozzájárulhat a növekedéshez és a jóléthez egyaránt. A körforgások és természetes ökológiai egyensúlyok szervesen illeszkednek az ökológiai mezőgazdaság rendszerébe. Például a növényeknek a talaj, az állatoknak az organikus gazdaság, a halaknak tenger és vízi környezet jeleneti az ökoszisztémát. Az ökológiai gazdálkodásnak a különböző országokban a helyi ökológiai rendszerekkel, kultúrákkal és feltételekkel kell összhangban lennie. A környezet minőségének javítása és erőforrások megőrzése céljából az anyagokat és az energiát hatékonyan és újrahasznosítva kell használni, ami már önmagában biztosítja az inputok csökkenését. Az ökológiai gazdaságok fenntartható fejlődésének megtartásában az egyik fő szempont a nagymértékű biodiverzitás fenntartása. Azok, akik az organikus termelési lánc résztvevői, megvédhetik és egyben előnyeit is élvezhetik a közös környezetnek, amely magába foglalja a földet, az éghajlatot, az élőhelyeket, a biológiai sokféleséget, a levegőt és a vizet is.

A Méltányosság Alapelve: Az organikus gazdálkodásnak olyan kapcsolatrendszerre kell épülnie,amely biztosítja a méltányosságot a közös környezet és az életlehetőségek tekintetében egyaránt. A méltányosság főbb jellemzői: egyenlőség, tisztelet, igazság és gondoskodás, mind a világ különböző részei, mind pedig az emberek és az adott ökológiai rendszerek elemei között. Az alapelv hangsúlyt fektet arra, hogy az ökológiai gazdálkodásban résztvevőknek úgy kell kialakítani az emberi kapcsolatait, hogy minden fél számára méltányos legyen, beleértve a mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat, kereskedőket és a fogyasztókat is. Az ökológiai gazdálkodás mindenki számára a jó életminőséget kell, hogy biztosítsa és hozzá kell járulnia az elegendő, jó minőségű élelmiszerek és egyéb termékek előállításához. Az alapelv szerint az állatok számára olyan életfeltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik számukra a velük született viselkedésük teljes körű megnyilvánulását. A természetes és környezeti erőforrások használatában arra kell törekedni, hogy a jövő generáció számára is megmaradjanak, miközben ökológiailag és társadalmilag a lehető legésszerűbb módon vegyük igénybe. A méltányosság megkívánja a termelés, elosztás és a kereskedelem nyitottságát és a valós környezeti és társadalmi költségeken való kialakítását.

A Gondoskodás Alapelve:Az ökológiai gazdálkodást olyan elővigyázatosan és felelősség teljesenkell irányítani, hogy megvédje a jelen és a jövő nemzedék és környezetünk egészségét és jól-létét. Az ökológiai gazdálkodás egy élő, dinamikus rendszer, amely reagál a külső és belső hatásokra és feltételekre. Gyakorlatilag az ökológiai gazdálkodás növeli a hatékonyságot és a termelékenységet úgy, hogy nem veszélyezteti a környezetet és a jólétet. Ennek alapján kell az új technológiákat értékelni és a meglévő módszereket megvizsgálni. Az ökoszisztémát és a mezőgazdaságot komplexen kell kezelni. Az alapelv kihangsúlyozza, hogy az ökológiai gazdálkodás során a termelés irányítását, fejlesztését és a technológiai lehetőséget a megelőzés és gondolkodás szempontjából kell kezelni. A tudománynak kell biztosítani, hogy az ökológiai mezőgazdaságban előállított termékek egészségek, biztonságosak és környezetkímélők legyenek. Azonban a tudományos ismeretek önmagukban nem elegendők. A gyakorlati tudás, a felhalmozott tapasztalat, a hagyományos és a tudományos ismeretek egyidejű összehangolása szükséges. Az ökológiai gazdálkodásban a megfelelő technológiákat kell alkalmazni és el kell utasítani a jelentős kockázattal járó, kiszámíthatatlan technológiák alkalmazását, mint például a genetikai módosítás alkalmazása. A döntéseket helyességét majd az idő igazolja.