EgészségKövet

Szeretettel köszöntelek az EgészségKövet Szociális Szövetkezet honlapján! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy alapítótagként bevezessem kedves látogatóinkat szövetkezetünk jelenébe, múltjába és legfőképp a jövőjébe. Ha ezeket a sorokat olvasod az azt jelenti, hogy te is érdeklődsz a felnövekvő generációk sorsának szociális, gazdasági és kultúrális jólétének lehetséges alternatívái iránt. Ilyenek pl. az egészséges életmód, a bio - és vegyszermentes reform élelmiszerek, az fenntartható/ökológiai gazdálkodás (pl. biodinamikus ill. a vegyszermentes és környezetkímélő gazdálkodás, permakultúra) vagy épp a hagyományőrzés formáló ereje, jellegzetességei (pl. a honfoglaláskori egytálételek kínálata) és az azzal járó nélkülözhetlen emberi kapcsolatok szövedéke; továbbá a természet védelme, a globális környezettudatosság ill. bolygónk ökológiai egyensúlya - bár hosszú a sor és a teljesség igénye nélküli a felsorolás, mindannyiunknak egy dolog juthat eszünkbe róla: SZOCIÁLIS és GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS! Az UNESCO kezdeményezése szerint ezt akár hívhatjuk „fenntartható fejlődésnek“ is („Sustainable Development initiative“, 2005-2014).

Igen könnyű ezt kimondani, azonban annál nehezebb megvalósítani…

Szeretnék szólni arról, ami születőben van épp itt és épp most: reményteli a szociális szövetkezetek számának hirtelen szaporodása a gazdasági kultúrában: 2013-ban több mint 360 szövetkezet alakult újonnan és lett gazdasági tényező az életünkben. Erről számoltak be a hírek is 2014-ben: a kormány a szövetkezetek további támogatásáról tett bejelentést és elismerőleg nyilatozott a szociális szövetkezetek szerepéről mint számottevő munkahelyteremtő és megerősödő félben lévő gazdasági szerepvállalókról a jelenlegi magyarországon. Ez örvendetes mert a szociális szövetkezetek alapvetően új és fontos segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű térségek számára ahol kevés vagy egyáltalán nincs anyagi támogatás, - a mindenkori munkalehetőségről már nem is szólva. A mai magyarország - és legfőképp az elmúlt 25 év - gazdasági és szociális jóléti jellemzőit senkinek sem kell bemutatni, ezt minden magyar ember érzi a saját bőrén.

TÖRTÉNETÜNK DIÓHÉJBAN:
Szövetkezetünk 2011. október 24.- én alakult és 2011. november 11.-én 11 óra 11 perckor jegyezték be a cégbíróságon. Tevékenységeink között kezdetben a takarítási ágazat volt domináns (2011), azután volt részünk élelmiszer feldolgozásban és értékesítésben: budapest kiemelt bioboltokjainak szállítottunk vegetárius krémkülönlegességeket, szószokat (2012), később a Spar üzletláncnak csomagoltunk bio-zöldségfélét ill. a CBA - nak friss medvehagymát. 2013-ban szakmai tréningek, céges oktató és kommunikációs munkák (Lean képzés) is felkerültek az elvégzett feladatok listájára.

Sorsfordító szerepe van, hogy 2014-ben megnyertük a „Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a Konvergencia régiókban” tárgyú (TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1) pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrások Minsisztériuma hirdetett meg. Jelenleg ezen pályázat megvalósításán dolgozunk teljes kapacitásunkkal.

SZOCIÁLIS HÁRMAS TAGOZÓDÁS:
Ma „globális“ világrend, hogy a pénz irányitja a gazdasági folyamatokat, s az ennek kiszolgáltatott munkaerő áruvá amortizálódott. (Mondhatnánk, hogy a kutya csóválja a farkát: amióta a politika és tőke dominanciája érvénysül a társadalom olyan alapvető folyamataiban mint a kultúra, jog és gazdaság.) Ez az irányvonal az embert részben gépszerű lénynek tekinti akinek szigoru kötelezettségei vannak, hogy megfeleljen a kurrens “piaci kovetelmenyeknek” - figyelmen kivül hagyva az egyén testi-lelki és szellemi igényeit esélyt sem adva munkaerejének megújítására. Kiváltképp így van ez a volt „keleti blokk“ országaiban, vele együtt magyarországon is ahol ma is szégyenletesen olcsó a munkerő annak ellenére, hogy mellette szellemi exportunk a világpiacon továbbra is a legerősebbek egyike.

Az EgészségKövet Szociális Szövetkezet célja, hogy a saját példáján keresztül a hazájában megélhetést kereső dolgozó ember számára egy olyan új piacgazdasági mikroközeget teremtsen amely a valóságban figyelembe veszi az egyén lelki és morális igényét. Ehhez szükségszerű a kultúrális-gazdasági-jogi szférák igaz működésének megvalósítása: a három szféra teljes újrarendezése, azok tagonkénti önállóságának biztosítása és szabad harmonizálása a szociális hármas tagozódás közegén belül egy hoszzadalmas, de egy jobb, szebb és igazabb jövőbe mutat. Ez a szociális közeg dinamikus és azonnali visszajelzéseivel a korrekciós lehetőségeket biztosítja az egyes benne foglalt szférák, s az abban tevékenykedő individumok számára.

Az EgészségKövet piros-fehér-zöld színeiben ezzel a küldetéssel indul útnak melynek közvetlen célja a saját magáért és társaiért felelősséget felvállaló egyén mindent átható szabadságának visszadása a valós teremtő és termelő világban.